Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Thưa Luật sư, cách đây một tháng em có làm việc tại một doanh nghiệp tại quận 2. Sau 2 tuần thử việc, vì tính chất công việc không phù hợp nên em quyết định viết đơn xin nghỉ vào ngày 7/3, em đã bàn giao tất cả công việc và hồ sơ cho đồng nghiệp của mình trước khi nghỉ việc, và doanh nghiệp cũng đã đồng ý cho em nghỉ việc. Tuy nhiên đã gần một tháng trôi qua, doanh nghiệp đã hẹn nhiều lần nhưng đến ngay vẫn chưa thanh toán lương cho em.
Em đã có công việc mới nên cũng không thể cứ nghỉ giữa giờ đi lên công ty cũ chỉ để đòi lương được. Vậy kính mong luật sư tư vấn giúp em có cách nào khởi kiện được doanh nghiệp trên không, điều kiện là gì. Ngoài ra, sau khi bàn giao công việc hoàn tất thì thời gian doanh nghiệp thanh toán lương cho nhân viên là bao lâu, doanh nghiệp được quyền giữ lương trong bao lâu ạ. Xin cám ơn luật sư.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật Lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:
Căn cứ vào quy định của Bộ Luật Lao động:
“Điều 26. Thử việc
1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
Điều 27. Thời gian thử việc
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”.
Việc Công ty không trả lương thử việc cho bạn là trái với quy định của Pháp luật. Bạn căn cứ vào Hợp đồng hoặc thỏa thuận thử việc để biết về thời hạn trả lương.
Khi công ty không trả lương, bạn cần có văn bản yêu cầu công ty trả tiền lương của thời gian thử việc cho bạn, nếu phía công ty vẫn tiếp tục kéo dài thời gian không trả lương cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại đến Thanh tra lao động hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân huyện về việc yêu cầu công ty trả tiền lương cho bạn.