Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Bố mẹ em muốn sang tên đất cho em nhưng bây giờ muốn sang tên đất cho con cần phải có chứng minh nhân dân mà mẹ em chưa đi làm chứng minh nhân bao giờ. Hôm trước em đưa mẹ đi làm chứng minh thư, trong lúc kiểm tra giấy tờ mới phát hiện ra mẹ bị sai tên trong hộ khẩu.
Cụ thể là mẹ em tên là: Nguyễn Thị Duyên nhưng trong hộ khẩu lại nhầm thành: Nguyễn Thị Duyễn và bên đó yêu cầu về đính chính lại tên nhưng mẹ em không còn giấy khai sinh. Có bìa đỏ đất ghi tên mẹ em và giấy khai sinh của em có ghi tên. Như vậy có đủ điều kiện làm lại giấy khai sinh không. Em chỉ kiếm được từng ý giấy tờ có liên quan tới tên mẹ thôi và em cũng xin xác nhận ở công an xã mà làm bên khai sinh không chấp nhân. Xin cảm ơn luật sư,.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch

2. Luật sư tư vấn:
Căn cứ Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:
– Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
– Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
– Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Thủ tục đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP gồm có các giấy tờ như sau:
– Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
– Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
* Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.
Như vây, theo quy định của pháp luật thì mẹ bạn có thể tiến hành đăng ký lại giấy khai sinh theo thủ tục nêu trên.