Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Thưa luật sư, Em chào anh/chị ạ. Hiện tại tình hình của em như sau: Anh rể em có công ty riêng là về may mặc. Mẹ em và anh ruột và anh rể góp vốn vào để mở 1 nhà hàng – địa điểm kinh doanh của công ty (trực thuộc công ty của anh rể).
Sau 4 tháng hoạt động, anh ruột em muốn tách nhà hàng ra khỏi công ty anh rể và thành lập địa điểm kinh doanh dưới tên công ty mới (giấy phép kinh doanh mới). Thì quy trình và giấy tờ tách ra khỏi công ty trực thuộc và thành lập công ty mới để quản lý nhà hàng là như thế nào ạ.?
Ngoài ra cho em hỏi là mình có nên ghi vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh đúng với số vốn thực tế mà mẹ em, anh ruột và anh rể đã góp không ạ? tổng là 1 tỷ 5, nhưng em nghe nói như vậy thì ảnh hưởng đến việc khai thuế (rắc rối, phức tạp và rủi ro và bị công an làm tiền?), vậy mình có nên khai vốn điều lệ thấp xuống trong giấy phép kinh doanh để tránh rắc rối không ạ?

Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
Luật doanh nghiệp năm 2014
Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.
2. Luật sư tư vấn:
Trường hợp của bạn đầu tiên chúng ta phải xem xét việc mẹ và anh trai bạn muốn tách nhà hàng đó ra khỏi công ty đã được sự đồng ý của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty chưa?.
Trường hợp 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia/tách công ty theo thể thức pháp luật và điều lệ công ty quy định. Khi đó bạn nên thực hiện như sau:
Tại Luật Doanh Nghiệp năm 2014 cũng như Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp có quy định về thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Khi đó:
Đối với doanh nghiệp bị tách:
Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.
Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.
Đối với doanh nghiệp được tách:
Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trường hợp 2 : Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia không thông qua quyết định tách công ty theo thể thức pháp luật thi bạn không được quyền tách nhà hàng đó để thành lập công ty mới.
Căn cứ Khoản 29 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định: ” Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”
Ngoài ra Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Chính vì thế, bạn nên kê khai đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.