Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

Em có một vài thắc mắc muốn được công ty hỗ trợ giải đáp ? Sắp tới cá nhân em có dự định kinh doanh online mỹ phẩm, trước mắt là chưa mở cửa hàng. Em sẽ lập website để kinh doanh, dự định tên miền sẽ có đuôi .vn; có hình thức mua hàng trực tuyến
Và nếu làm tốt, có thể sau này em sẽ mở shop, thuê nhân viên. Điều em muốn hỏi là : Việc kinh doanh online của em nêu trên có cần phải đăng ký kinh doanh không ạ ? Nếu có thì thủ tục phải làm là gì ạ ? Và em phải kê khai, nộp thuế như thế nào ạ ? Nếu trường hợp kinh doanh online không phải đăng ký kinh doanh thì sau này em mở thêm cửa hàng em có phải làm thêm thủ tục gì không ạ ?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Nghị định 52/2013/NĐ-CP Quy định về thương mại điện tử.
Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.

2. Luật sư tư vấn:
Căn cứ Điều 2 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử quy định:
“Thông tư này áp dụng đối với:
1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.
2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
3. Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
4. Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.”
Như vậy, theo quy định trên thì việc bạn thiết lập website thương mại điện tử ( còn gọi là website bán hàng ) để kinh doanh thì cần tiến hành đăng ký với Bộ Công thương.
Quy trình thủ tục được thực hiện như sau:
– Cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động mua bán trên website phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương.
– Quy trình thủ tục thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương theo Quy định tại Điều 53,55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP Quy định về thương mại điện tử như sau:
+ Việc tiếp nhận và xử lý thông báo website thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.
+ Cá nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
– Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
– Các thông tin liên hệ.
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.
Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
Về kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh: Cá nhân, tổ chức khi thực hiện kinh doanh online phải chấp hành quy định pháp luật và kê khai vào nộp thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và Thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế.