Tuy nhiên, trường hợp nếu trong nội dung của hợp đồng lao động đã giao kết hoặc nội quy của đơn vị có quy định về nghĩa vụ phải bàn giao lại công việc trước khi nghỉ việc thì sẽ được áp dụng, giải quyết theo quy định đó.

Tôi muốn nhờ công ty tư vấn về vấn đề “công ty tôi muốn khởi kiện người lao động về việc không thực hiện công tác bàn giao công việc và không hoàn thành công việc như đã cam kết” cụ thế tình huống như sau:
– Nhân viên kế toán tổng hợp: A bắt đầu vào làm ngày 07/06/2016 do công ty tôi thời điểm đó thiếu bộ phận nhân sự nên chưa làm hợp đồng lao động cho người lao động trên. Tuy nhiên mọi chế độ cho người lao động đều được đảm bảo (tham gia BHXH vào tháng 8/2016, ngày phép, lương tháng 13/2016 đều đầy đủ). Vấn đề xảy ra khi người lao động này đến thời điểm xin nghỉ việc tháng 11/2016 công ty mới phát hiện bê trễ công việc, công việc từ ngày 07/06/2016 đến 31/12/2016 của cá nhân này bị tồn đọng. Cho dù BLĐ đã nhắc nhở rất nhiều lần về việc hoàn thành công việc tồn và bàn giao công việc cho người mới tuy nhiên nhân viên này không chấp hành. Vậy tôi muốn nhờ văn phòng luật sư tư vấn giúp trong trường hợp này nếu phía công ty khởi kiện cá nhân trên thì xác suất thắng kiện là bao nhiêu phần trăm khi công ty tôi chưa ký kết HĐLĐ ? Thủ tục để khởi kiện? Chi phí như thế nào?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13

2. Luật sư tư vấn:
Hiện nay, pháp luật không có quy định về trách nhiệm của người lao động sẽ phải bàn giao công việc mà chỉ quy định về trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại cho đơn vị. Tuy nhiên, trường hợp nếu trong nội dung của hợp đồng lao động đã giao kết hoặc nội quy của đơn vị có quy định về nghĩa vụ phải bàn giao lại công việc trước khi nghỉ việc thì sẽ được áp dụng, giải quyết theo quy định đó.
Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn bạn thì do giữa công ty bạn và nhân viên kế toán trên chưa làm hợp đồng lao động mặc dù mọi chế độ cho người lao động đều được công ty đảm bảo và trong nội dung bạn đưa ra bạn cũng không nói giữa công ty bạn và người lao động có thỏa thuận gì về việc nghỉ việc phải bàn giao công việc và trách nhiệm của người lao động khi vi phạm nên trong trong trường hợp này nếu phía công ty khởi kiện thì sẽ không có căn cứ để chứng minh người lao động vi phạm hợp đồng lao động, do đó việc khởi kiện sẽ rất khó khăn.