[Tiếng Việt]

In the context of global economic integration, the labor market in Vietnam has become more flexible and diverse as the number of foreign workers in Vietnam is increasing. The foreign employee working in Vietnam may sign the labor contract with domestic enterprise and the foreign enterprise.

However, during the working period, due to the lack of knowledge relating to Vietnam’s labor regulations, which might give rise to potential disputes between the employers and the employees such as: signing the labor contract without the work permit; not being received the severance paid, the payment for working overtime in accordance with the regulations; neither fully grasp of the Vietnam labor regulations upon unilateral termination of the labor contract nor differentiating between the types of a contract upon entering into a contractual obligation.

These problems arising may affect the rights and legitimate interests of the foreign employee.


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, thị trường lao động Việt Nam dần trở nên linh hoạt và đa dạng hơn khi số lượng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng đông. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có thể ký kết Hợp đồng lao động với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, do thiếu hiểu biết các quy định pháp luật lao động của Việt Nam nên người lao động và người sử dụng lao động thường phát sinh các tranh chấp liên quan đến những vấn đề như: tham gia ký kết hợp đồng lao động khi người lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động; không được hưởng các khoản tiền làm thêm giờ, các khoản trợ cấp, tiền bồi thường theo quy định của pháp luật; không nắm rõ các quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cũng như không nắm vững các loại hợp đồng khi tham gia ký kết.

Những vấn đề phát sinh này có thể khiến các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài bị ảnh hưởng.


VDD LAWYERS

Address: 4th Floor, No. 629 Dien Bien Phu Street, Danang City

Website: Legal Assurance

Email: duc.vo@vdd.vn 

Tel: 0236 6556600 – Hotline: 0989 605 684