[Tiếng Việt]

According to the current civil code, there are nine measures to ensure the performance of obligations, including deposits. With the advantage of being able to secure the execution of the contract, the performance of the contract and the payment function, the deposit method is used widely in civil transactions, especially to ensure the execution of the contract.

However, in reality, due to the lack of knowledge of the legality involving deposit transaction, parties involved in the transaction are vulnerable to the risks and disputes that may seriously affect their rights and assets. I.e: disputes involving deposit to ensure the security of a transaction. For example: the transferor has no legal right to transfer assets; assets being disputed, mortgaged, or failing to meet the transfer conditions; Entity entering into an illegal contract leads to invalid transaction; The mode and time limit for settling the deposit amount when the transferor fails to ensure the performance of the signing of the transfer contract.

For assurance when acquiring property, VDD Lawyers provide Legal Assurance in order to limit such risk from arising.

We are willing to accompany, support to give Clients the most useful advice. Please contact us for more information.


 RỦI RO VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Theo quy định của Pháp luật dân sự hiện hành, có 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó có đặt cọc. Với ưu điểm là vừa bảo đảm cho giao kết, thực hiện hợp đồng và vừa có chức năng thanh toán nên biện pháp đặt cọc được sử dụng khá phổ biến trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là đảm bảo cho giao kết thực hiện hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn.

Tuy nhiên trên thực tế, do không nắm rõ bản chất pháp lý của giao dịch đặt cọc nên các bên tham gia giao dịch rất dễ gặp phải những rủi ro, tranh chấp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và tài sản của mình. Phổ biến nhất là rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc đặt cọc để đảm bảo nhận chuyển nhượng bất động sản. Ví dụ: Bên chuyển nhượng không có quyền chuyển nhượng tài sản; tài sản đang bị tranh chấp, thế chấp tại ngân hàng, hoặc chưa đủ điều kiện chuyển nhượng; Chủ thể ký kết Hợp đồng không hợp pháp dẫn đến giao dịch vô hiệu; Phương thức, thời hạn xử lý khoản tiền đặt cọc khi bên chuyển nhượng không đảm bảo được việc thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng….

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để đem đến cho Quý Khách Hàng những ý kiến tư vấn hữu ích nhất. Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn.


VDD LAWYERS

Address: 4th Floor, No. 629 Dien Bien Phu Street, Danang City

Website: Legal Assurance

Email: duc.vo@vdd.vn 

Tel: 0236 6556600 – Hotline: 0989 605 684