Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

Kính thưa Luật sư, em có một số câu hỏi về luật lao động như sau. Em ký hợp đồng với Công ty vào ngày 10/10/2016 với thời gian thử việc 2 tháng (hưởng 80% mức lương chính thức) và đến 12/12/2016 thì em được hưởng 100% lương chính thức.
Tuy nhiên cho đến nay 19/03/2017 em vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Em muốn hỏi là thử việc với mức lương 80% lương chính thức và đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa được đóng bảo hiểm thì công ty có vi phạm quy định của luật lao động hay không? Mức xử lý như thế nào? Em ký hợp đồng với công ty là 2 năm tuy nhiên làm được 5 tháng thì em đơn phương nghỉ việc, nộp đơn nghỉ việc trước 1 tuần rồi em nghỉ và chuyển sang làm việc tại một công ty khác. Như vậy thì em đã vi phạm quy định của luật lao động và mức xử phạt vi phạm của em là như thế nào? Mong luật sư giải đáp giúp em ạ!

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật Lao động 2012
Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật sư tư vấn:
Khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
c) Cán bộ, công chức, viên chức;
d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã là nhân viên chính thức của công ty, được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn là 2 năm. Do đó, bạn thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội.
Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:
1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.
Như vậy việc bạn đã bắt đầu làm việc chính thức từ 12/12/2016 mà đến 19/3/2017 bạn vẫn chưa được đóng bảo hiểm xã hội là trái quy định của pháp luật. Khi người sử dụng lao động khi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội ( quy định tại điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)
Khoản 1 điều 37 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động xác định thời hạn như sau:
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
Trong trường hợp đơn xin nghỉ việc của bạn có lí do “không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động” vì không được đóng bảo hiểm thì bạn cần báo trước ít nhất 3 ngày làm việc với người sử dụng lao động. Ở trường hợp này do bạn đã nộp đơn xin nghỉ trước 1 tuần, nếu đã được phê duyệt đơn thì bạn không vi phạm pháp luật.
Trong trường hợp đơn xin nghỉ việc của bạn có lí do như bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì bạn cần báo trước ít nhất 30 ngày làm việc. Ở trường hợp này việc bạn nghỉ việc ngay sau khi nộp đơn 1 tuần và làm việc tại công ty khác là quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 43 Bộ luật Lao động 2012 thì bạn sẽ:
-Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
-Phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.