Thực hiện các yêu cầu khác về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.
Nhân nuôi con nuôi là một nhu cầu trong đời sống xã hội hiện nay, Công ty luật cung ứng dịch vụ tư vấn này đối với mọi cá nhân, gia đình hoặc tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tư vấn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Sử dụng dịch vụ này của chúng tôi Quý khách hàng sẽ được các luật sư, chuyên viên tư vấn một cách cụ thể bao gồm các vấn dề sau:
1. Tư vấn các vấn đề liên quan tới thủ tục nhận con nuôi;
2. Tư vấn, soạn thảo nội dung các giấy tờ liên quan tới việc nhận nuôi con nuôi;
3. Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ xin nuôi con nuôi;
Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc phát sinh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là một tất yếu. Công ty luật tự hào là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất về các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Dân sự, Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài.


Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cũng là một vấn đề mà Công ty luật đặc biệt chú trọng. Nhằm mục đích trợ giúp pháp lý cho những cá nhân người nước ngoài muốn nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi hoặc công dân Việt Nam muốn nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, Công ty luật sẽ tư vấn cho Quý khách các vấn đề sau::
– Tư vấn về điều kiện, thủ tục nhận nuôi con nuôi;
– Cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến thủ tục nhận nuôi con nuôi;
– Hướng dẫn, soạn thảo nội dung đơn từ và các giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ;
– Thực hiện các yêu cầu khác về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi
Luật nuôi con nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo quy định tại luật này thì cơ quan nhà nước giải quyết việc nhận nuôi con nuôi được quy định cụ thể như sau:
* Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.
* Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
* Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài
Hồ sơ và Thủ tục pháp lý
Hồ sơ, thủ tục pháp lý nhận nuôi con nuôi:
I. Hồ sơ nhận nuôi con nuôi bao gồm:
1. Ðơn xin nhận con nuôi có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi người nhận nuôi công tác (đối với CB-CC, người lao động; lực lượng vũ trang) hoặc UBND Phường nơi cư trú (đối với nhân dân) của người nhận nuôi;
2. Cam kết về việc chăm sóc giáo dục đứa trẻ. Nếu có vợ hoặc chồng phải có chữ ký của cả vợ và chồng.
3. Giấy thỏa thuận về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi của cha mẹ đẻ, người giám hộ, cơ sở y tế hoặc cơ sở nuôi dưỡng (có xác nhận UBND nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của cơ sở y tế) .
4. Giấy khai sinh của người nhận nuôi con nuôi và của người được nhận làm con nuôi (trường hợp trẻ em chưa được khai sinh, thì phải đăng ký khai sinh trước khi đăng ký nhận nuôi con nuôi)
5. Chứng minh nhân dân của người nhận nuôi con nuôi.
6. Hộ khẩu của người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi.
7. Nếu người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
Ghi chú : Trường hợp con nuôi là thương binh, người tàn tật hoặc người xin nhận con nuôi già yếu cô đơn, đơn phải có xác nhận của UBND nơi cư trú về hoàn cảnh đặc biệt đó.
II. Nơi nộp hồ sơ: Đăng ký tại UBND Phường nơi cư trú của người xin nhận nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi.
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.