Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.;
Với kiến thức pháp luật sâu rộng, kinh nghiệm phong phú từ các hoạt động tư vấn và tranh tụng của mình sẽ là chỗ dựa vững chắc của khách hàng trong mọi giao dịch dân sự. Sau khi được luật sư tư vấn khách hàng đã hiểu đúng các quy định của pháp luật dân sự, từ đó có quyết định ứng xử đúng pháp luật, tận dụng cơ hội, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.


Dịch vụ luật sư riêng cho gia đình bao gồm:
– Tư vấn soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ, đơn từ;
– Tư vấn soạn thảo các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…
– Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự (hợp đồng mua bán, tặng cho…)
– Tư vấn thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến nhà đất (Xin cấp đất, thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…);
– Tư vấn soạn thảo văn bản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
– Tư vấn soạn thảo các văn bản, hỗ trợ pháp lý liên quan đến tố tụng dân sự;
– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.;
– Tư vấn các vấn đề khác của pháp luật dân sự.
– Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
– Tư vấn, hoà giải ly hôn;
– Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;
– Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.