Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;
Công ty luật là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại việt nam như: tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư….
Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty luật hiện đang cung cấp nhiều các dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ Quý khách hàng, cụ thể:
– Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước: Tư vấn và giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như :
Thành lập Công ty Liên doanh;


Thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài;
Hợp đồng hợp tác liên doanh;
Lập dự án Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam;
– Điều tra vị trí đầu tư, đối tác, cung cấp dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp cho các Doanh nghiệp nước ngoài;
– Luật sư Đại diện tại Việt Nam cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
– Dự án đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài;
– Mở Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt nam và ở nước ngoài;
– Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
– Giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
– Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
– Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;
– Giới thiệu về những ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như điều kiện để nhận được những ưu đãi đó.
– Cung cấp các thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai ngay. Những thông tin về những dự án quan trọng được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam.
– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
– Lập các Dự án chi tiết;
– Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;
– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh.
– Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư.
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.