Công ty luật cung cấp dịch vụ đại diện cho các doanh nghiệp trong việc bán và giải thể công ty hoặc những bộ phận trong công ty.

Tư vấn mua bán doanh nghiệp: Khi nhà đầu tư quan tâm đến việc mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng doanh nghiệp, Công ty luật luôn thể hiện kịp thời vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Công ty luật hỗ trợ khách hàng trong việc:
– Đưa ra giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp;
– Tư vấn chính sách thuế liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp.
– Lựa chọn (shortlist) những đối tác tiềm năng.
– Lập luận chứng khả thi, báo cáo pháp lý toàn diện (due diligence).
– Tham gia đàm phán sự việc.
– Soạn thảo hợp đồng mua bán và các văn bản pháp lý khác có liên quan.


Tư vấn bán và giải thể công ty
Với các doanh nghiệp có nhu cầu bán hoặc giải thể công ty khi doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả hoặc, đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp trong tất cả các giai đoạn của quá trình bán nhằm tạo ra giá trị tối đa và hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và các cổ đông của doanh nghiệp. Công ty luật cung cấp dịch vụ đại diện cho các doanh nghiệp trong việc bán và giải thể công ty hoặc những bộ phận trong công ty.

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi với cam kết thực hiện cao sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình bán đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh hàng ngày. Quá trình bán sẽ được hoàn toàn bảo mật, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, và chỉ tập trung tạo giá trị cho doanh nghiệp. Quá trình bán của doanh nghiệp được tiến hành qua các bước:
– Chuẩn bị tài liệu cho quá trình bán
– Xác định đối tác mua với giá tốt nhất
– Liên lạc và dàn xếp với đối tác mua
– Đàm phán và kết thúc giao dịch.