Tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư ra nước ngòai.
Mọi yêu cầu của Quý khách hàng từ việc tư vấn thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh, doanh nghiệp 100 %….cho việc đầu tư thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, tìm kiếm đối tác trong nước hoặc quốc tế, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đàm phán, thương thảo hợp đồng.v.v.. đều được Công ty luật tư vấn và giải quyết đồng bộ với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp – Chúng tôi luôn sẵn sàng là đối tác tin cậy của Quý khách trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Công ty luật hỗ trợ trong việc:
– Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam…
– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
– Lập các Dự án đầu tư;
– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh;
– Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký đầu tư hoặc xin cấp phép đầu tư….
Ngoài ra, Công ty luật còn tư vấn dự án, tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống nội quy, quy chế của doanh nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm và sự chuyên nghiệp của quy trình thực hiện.


Đối với các nhà đầu tư ra nước ngoài, Công ty luật hỗ trợ trong việc:
– Xây dựng dự án đầu tư để gửi Cơ quan có thẩm quyền trong vịêc cấp giấy chứng nhận đầu tư;
– Cùng khách hàng (nhà đầu tư) làm các thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
– Tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư ra nước ngòai.
Công ty luật tư vấn các quy định, chính sách, pháp luật về đầu tư:
– Tư vấn pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư;
– Tư vấn và Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư. Hỗ trợ tìm địa điểm cho việc lập dự án đầu tư, tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư.
– Tư vấn cho nhà đầu tư về tính khả thi của dự án đầu tư, các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án đầu tư trong từng trường hợp cụ thể, về các ưu đãi đầu tư được áp dụng, dự báo các rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường, từ đó giúp các nhà đầu tư dự tính được thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể chính thức thực hiện công việc kinh doanh, các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật.
– Chúng tôi tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để: Thực hiện hoạt động thuê đất, thuê văn phòng; Tuyển dụng lao động; Thủ tục chuyển nhượng vốn, thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư, tư vấn thủ tục tăng vốn, giảm vốn, tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;
– Tư vấn thủ tục ưu đãi đầu tư: thủ tục ưu đãi thuế, thủ tục hoàn thuế, thủ tục miễn giảm thuế, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất….;
– Tư vấn thủ tục Đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, Tư vấn pháp luật thuế, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế và dân sự, sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn Soạn thảo nội qui, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ;
– Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài.
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.